Sunday 11 November 2007

Quote of the day

Finished reading the book; this is from the second-last page, when the octogenarian is interviewed by Mastika:

Mastika: Apa pandangan Shamsiah terhadap Malaysia?

Shamsiah: Peninjauan terhadap pembangunan di Malaysia harus dilakukan dengan turut meninjau pembangunan di seluruh dunia. Kita tidak boleh hanya membandingkan keadaan Malaysia kini dengan 50 tahun yang lepas. Kita bukan sahaja memerlukan ekonomi yang maju, malah kita juga perlu mempertahankan keadilan dan hak asasi manusia, mengurangkan jurang antara kaya dan miskin serta tidak mengkategorikan golongan berdasarkan bangsa dan agama. Itulah kemerdekaan yang kita mahu. Pemerintahan yang hanya dikuasai oleh segelintir hartawan, cendikiawan Melayu dan bangsawan bukanlah sesuatu yang kita mahukan.

No comments: